Ziektebeelden

Doortje behaalde haar artsexamen in 2005 aan de Universiteit van Amsterdam. Zij is naast arts ook medisch bioloog. Na haar medische studie voltooide zij de opleiding tot tropenarts (AIGT), waarna zij in Vietnam een promotie traject volgde bij de Oxford University Clinical Research Unit. Zij heeft daar 8 jaar gewoond en klinisch onderzoek gedaan naar de diagnose en behandeling van tuberculeuze meningitis. Op de neuro-intensive care van het Hospital for Tropical Diseases in Ho Chi Minh City kwamen naast tuberculose meningitis, een breed spectrum aan andere zeldzame herseninfecties voorbij.

Na haar promotie aan de Universiteit van Oxford keerde zij in 2016 terug naar Amsterdam. Daar heeft zij de opleiding medische microbiologie gevolgd, aanvankelijk bij het VUMC, later Amsterdam UMC.

In 2019 heeft zij de opleiding onderbroken omdat zij een beurs ontving van het Amsterdam Institute for Infection and Immunity om een jaar post-doctoraal onderzoek te doen naar endotheel invasie van mycobacteriën, om te onderzoeken hoe de bacillen die tuberculose verwekken in het brein terecht kunnen komen.

Doortje heeft ervaring met het doen van klinisch onderzoek, diagnostiek en behandeling van tuberculose.

Begin 2023 heeft zij de opleiding medische microbiologie afgerond. Per 1 april 2023 versterkt zij ons team vanuit locatie Ziekenhuis Gelderse Vallei in Ede als chef de clinique en werkt zij aan projectwerk binnen de laboratoriumorganisatie Dicoon.

BIG nummer: 49061450901

Ons Team