Ziektebeelden

Renate studeerde biologie aan de Rijksuniversiteit Leiden.

In 1995 vervolgde ze haar carrière met een promotieonderzoek naar de immuunbeschermende werking van zonnebrandcrèmes op de afdeling Dermatologie en Elektronenmicroscopie van het LUMC te Leiden. Na een post-doc periode van 2 jaar aan de Universiteit van Edinburgh op gebied van vaccineontwikkeling, verhuisde ze in 2002 terug naar Nederland om haar eigen onderzoeksgroep te starten naar de immunopathogenese van virale hepatitis bij de afdeling MDL van het Erasmus MC in Rotterdam.

In 2006 startte ze haar opleiding tot medisch immunoloog bij de Reinier de Graaf Groep in Delft en het Erasmus MC in Rotterdam.

Sinds september 2009 is zij Medisch Immunoloog en staflid bij het Laboratorium Medische Immunologie van het Radboudumc te Nijmegen en verantwoordelijk voor laboratoriumdiagnostiek van immunologische aandoeningen, in het bijzonder auto-immuunziekten, immuundeficiënties en allergieën.

Tevens is zij plaatsvervangend opleider Medische Immunologie.

Vanaf september 2019 is zij waarnemend Medisch Immunoloog bij de afdeling Medische Microbiologie en Immunologie voor Ziekenhuis Rijnstate, Ziekenhuis Gelderse Vallei en huisartsen in betreffende adherentie gebieden.

Zij is altenerend met Ruben Smeets één dag per twee weken als immunoloog in het Rijnstate werkzaam. Op afstand behartigd zij tevens Ziekenhuis Gelderse Vallei.

Renate is lid van verschillende (inter)nationale commissies voor de ontwikkeling en klinische implementatie van immuundiagnostiek en kwaliteitsborging (Stichting Kwaliteitsbewaking Medische Laboratoriumdiagnostiek (SKML); European Autoimmunity Standardization Initiative (EASI); ARCH (Arthritis Research and Collaboration Hub ) werkgroep voor het Antifosfolipidensyndroom).

In het Radboudumc is zij, naast haar werk als medisch immunoloog, teamleider van een succesvolle onderzoeksgroep op het gebied van voortplantingsimmunologie.

Ons Team