Ziektebeelden

Diagnostisch onderzoek maakt integraal onderdeel uit van de zorg die in huisartsenpraktijken en in het ziekenhuis wordt geboden. Diagnostiek draagt bij aan tijdige opsporing van ziekten en biedt inzicht in mogelijke diagnosen, prognose, in de monitoring van behandeling en bij zorgevaluatie studies. Het begrip ‘diagnostiek’ omvat een breed scala aan activiteiten, die geboden worden door verschillende specialismen, ieder met specifieke kenmerken uit de aard van hun professie. Dé diagnostiek bestaat dan ook niet...

Diagnostiek op de kaart Diagnostiek op de kaart (bron: rapport FMS)

Zie voor volledige paper '221121 Position paper diagnostiek_FMS'.