Ziektebeelden

De laboratoria waar wij in werken zijn allen ISO gecertificeerd. De hoogste internationale kwaliteitserkenning op het gebied van microbiologische diagnostiek.

Jaarlijks vindt een controle bezoek plaats door de Raad van Accreditatie (RvA).

We streven ernaar om procedures en controles van microbiologische en immunologische analyses op verschillende laboratoria zoveel mogelijk op elkaar af te stemmen zodat we op alle locaties een gelijke kwaliteit van zorg leveren.