Ziektebeelden

Over ons
Onze maatschap bestaat uit 13 artsen-microbioloog en twee medisch immunologen. Voor de microbiologie hebben we een chef de clinique in dienst en maken we af en toe gebruik van waarnemers.

We hebben een maatschapmanager, die onze steun en toeverlaat is op het gebied van organisatorische en beleidsmatige zaken.

Het leveren van adequate diagnostiek en adviseren van behandelaars over infectieziekten en immunologie is onze belangrijkste taak. We dragen daarmee bij aan de zorg van thuis tot in het ziekenhuis.

We zijn onder andere bereikbaar voor vragen van huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde en medisch specialisten. Daarnaast participeren wij dagelijks in multidisciplinaire overleggen, bijvoorbeeld op de intensive care afdelingen en in de antimicrobiële stewardship teams (A teams) in de ziekenhuizen. Bovendien vervullen wij samen met de afdelingen infectiepreventie van de ziekenhuizen de infectiepreventie taken binnen en buiten het ziekenhuis.

Een meerwaarde zit hem voor ons in het leveren van onze diensten door de hele zorgketen heen en het participeren in het regionale zorgnetwerk (GAIN). Wij werken allround met één of meerdere aandachtsgebieden per persoon.

Onze regionale praktijk
Onze praktijk strekt zich uit over 4 ziekenhuizen en hun adherentiegebied.

Met in de Achterhoek het Slingeland ziekenhuis in Doetinchem, de locaties van Rijnstate in Arnhem, Zevenaar en Velp, het Ziekenhuis Gelderse Vallei in Ede en het Rivierenland ziekenhuis in Tiel.

Dit is een grote regio met een breed aanbod aan casuïstiek, waardoor we binnen de maatschap expertise onderhouden op veel verschillende  gebieden van de microbiologie en immunologie. Het geeft ons bovendien de mogelijkheid om te rouleren over locaties en aandachtsgebieden. Daarnaast werken we per locatie nauw samen met de laboratoria voor de klinische chemie en hematologie.

Opleiding
In samenwerking met het Radboud UMC Nijmegen verzorgen wij de deelopleiding medische microbiologie tot één jaar.