Ziektebeelden

Caroline behaalde haar artsexamen in 1990. Aansluitend is zij gestart met promotieonderzoek naar de klinische, microbiologische en immunologische aspecten van het chronisch vermoeidheidssyndroom. In 1993 begon zij haar opleiding medische microbiologie.

Op 21 maart 1996 is zij gepromoveerd aan de Katholieke Universiteit Nijmegen op het proefschrift getiteld "Chronic Fatigue Syndrome: clinical, microbiological, and immunological aspects".
In 1997 heeft zij haar specialisatie voltooid, waarna zij als staflid werkzaam was in het UMC St. Radboud.

In 2001 trad zij toe tot de maatschap. Sindsdien werkt zij als all-round arts-microbioloog binnen het adherentiegebied van ziekenhuis Rijnstate. Caroline heeft een leidende rol gehad bij het opzetten van de virologische diagnostiek binnen het Microbiologisch en Immunologisch Laboratorium.

Haar aandachtsgebieden zijn onder andere: virologie, infectieserologie, moleculaire diagnostiek, opleiding, automatisering, HIV/hepatitis.

Sinds 1 maart 2006 is zij erkend als opleider medische microbiologie. Dit betreft een gedeeltelijke opleiding waarbij samengewerkt wordt met het UMC St. Radboud. In 2013 is zij genomineerd voor de positie van Beste Opleider van 2013.

Ons Team