Ziektebeelden

Ellen is in 1991 afgestudeerd als medisch bioloog en behaalde haar artsexamen in 1993. Van 1994 tot 2000 heeft ze de opleiding gevolgd tot arts-microbioloog in het Universitair Medisch Centrum Utrecht. Aldaar is ze bij prof. Dr. H. van Dijk en prof. Dr. J. Verhoef gepromoveerd op de humorale immuniteit tegen exotoxines van invasieve groep A streptokokken. Zij is aansluitend verbonden gebleven aan het UMC Utrecht als hoofd van de onderafdeling Ziekenhuishygiëne en Infectiepreventie en staflid bacteriologie.

In 2004 is Ellen toegetreden tot de maatschap. Zij is werkzaam als allround microbioloog in Rijnstate voor het Microbiologisch en Immunologisch Laboratorium (MIL) en de afdeling Infectiepreventie. Daarnaast heeft de Openbare Gezondheidszorg haar bijzondere belangstelling en is ze plaatsvervangend opleider. Tot slot is ze lid van Algemene Visitatiecommissie van de Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie.

Ellen is secretaris binnen de maatschap.

BIG nummer: 29041819901

Ons Team