Ziektebeelden

Ellen rondde in 1990 haar studie medische biologie in Utrecht af. Aansluitend startte zij haar promotie onderzoek op een samenwerkingsproject tussen de afdeling Immunologie van het UMC Utrecht en de afdeling Immunohematologie en Bloedbank van het LUMC in Leiden. Dit onderzoek heeft (april 1995) geresulteerd in een proefschrift getiteld: "In vitro studies on antigen presenting efficacy by different antigen presenting cells"

In afwachting van haar opleidingsplaats medische immunologie is zij na haar promotie voor anderhalf jaar naar Minneapolis USA verhuisd, waar zij onderdelen van het MBA program aan de University of Minnesota heeft gevolgd.

Na terugkomst uit de USA werd in 1996 de opleiding tot medisch immunoloog gestart bij de afdeling Immunologie op het Erasmus MC. Sinds 1 juni 2001 is Ellen geregistreerd als medisch immunoloog. In die functie heeft zij tot eind 2005 op het Erasmus MC gewerkt. Gedurende en na haar opleiding heeft zij een actieve rol gehad in het immunologie onderwijs binnen het geneeskunde curriculum, en heeft zij onderzoek gedaan op het gebied van immunologische diagnostiek van hematologische maligniteiten.

Vanaf 1 januari 2005 is Ellen werkzaam binnen de maatschap Medische Microbiologie en Immunologie Gelderland als medisch immunoloog voor Ziekenhuis Rijnstate, Ziekenhuis Gelderse Vallei en huisartsen in betreffende adherentie gebieden.

Naast de immunologie krijgt ook kwaliteit in de ziekenhuislaboratoria Ellens aandacht. Zij is auditor voor de Raad van Accreditatie, intern auditor en IFMS/GFMS auditor in Rijnstate. Nog steeds is er veel aandacht voor onderzoek. Dat heeft in samenwerking met de afdeling MDL geresulteerd in een drietal promotie trajecten op het gebied van immunologie parameters bij IBD.

Sinds 2018 is Ellen voorzitter van de maatschap.

Ons Team