Ziektebeelden

Guido is in 2020 toegetreden tot de maatschap. Al tijdens zijn studie geneeskunde is Guido diverse keren naar sub-Sahara Afrika gereisd voor stage en onderzoek. Tijdens deze ervaringen trok de problematiek rondom patiënten met infectieziekten steeds meer zijn aandacht, zowel op behandel- als op beleidsniveau.

Na het behalen van zijn artsexamen (2010) heeft hij in Burkina Faso, Tanzania en Nederland promotieonderzoek gedaan naar beschikbare en experimentele behandelings- en vaccinatiestrategieën voor de beheersing van malaria. In mei 2015 is hij gepromoveerd.

Tijdens zijn opleiding tot arts-microbioloog (2014-2019) heeft Guido een tijd bij de MRC Unit in Gambia gewerkt en gefocust op zowel infectiepreventie als malaria. Verder heeft hij zich in zijn opleiding bezig gehouden met de opbouw van laboratoria (netwerken) om de detectie van resistente micro-organismen in ontwikkelingslanden te verbeteren. Aan het einde van zijn opleiding heeft hij een verdiepingsstage parasitologie en infectiepreventie gedaan in respectievelijk het Amsterdam UMC en het Radboudumc.

Op dit moment werkt Guido als specialist manager en arts-microbioloog in het Rijnstate ziekenhuis. Tevens is hij een dag per week in het Slingeland Ziekenhuis te vinden.

Aandachtsgebieden: parasitologie, infectiepreventie en tropische infectieziekten.

BIG nummer: 79912506701

Ons Team