Ziektebeelden

Welmoed heeft na het behalen van haar artsdiploma (2002) aan de Universiteit van Amsterdam enkele jaren gewerkt als assistent geneeskunde niet in opleiding (AGNIO) bij de afdelingen interne geneeskunde en cardiologie van het Sint Franciscus Gasthuis in Rotterdam.

De opleiding tot arts-microbioloog heeft zij doorlopen in München en het Universitätsklinikum Regensburg in Beieren, Duitsland, waar zij aansluitend tot 2010 als staflid arts-microbioloog verbonden was.

Van 2010 tot 2023 is Welmoed werkzaam geweest als arts-microbioloog bij het Laboratorium Microbiologie Twente Achterhoek (LabMicTA) in Hengelo, alwaar zij een actieve rol heeft gespeeld in zowel patiëntenzorg, organisatie en regionale netwerken: o.a. als consulent voor Medisch Spectrum Twente (MST) en Streekziekenhuis Koningin Beatrix ziekenhuis (SKB), vakgroepvoorzitter, Medisch manager Microbiologie en Infectiepreventie SKB, Lid Regionaal Coördinatie Team Antibioticaresistentie (ABR) Zorgnetwerk EUREGIO Zwolle, initiator en coördinator van inrichting spiegelinformatie voor 1e lijn met doorontwikkeling naar een ABR zorgnetwerk project. Welmoed is daarnaast landelijk actief binnen en buiten de NVMM en betrokken bij diverse dossiers op het gebied van kwaliteit van zorg.

Welmoed is sinds juni 2023 werkzaam als chef de clinique arts-microbioloog in Canisius Wilhelmina Ziekenhuis en doet projectwerk voor de laboratoriumorganisatie Dicoon.

BIG nummer: 69058791501

 

Ons Team