Ziektebeelden
Asplenie is het niet aanwezig zijn van een functionerende milt. De oorzaak van de asplenie kan aangeboren zijn (zgn. congenitale asplenie; uiterst zeldzaam), maar ook onderliggend lijden zoals sikkelcelanemie of specifieke behandelingen, chirurgisch ingrijpen, of een hematologische aandoening of stamceltransplantatie. Personen zonder (functionele) milt hebben een sterk verhoogd risico op ernstig verlopende infecties. Een meerderheid van de infecties lijkt op te treden in de eerste 2 jaar na splenectomie maar het verhoogde risico op het optreden van infecties lijkt levenslang te bestaan. Aan patiënten zonder milt worden vaccinaties en antibiotische profylaxe geadviseerd om deze infecties te voorkomen.
Update: 30-06-2020