Ziektebeelden
BRMO (bijzonder resistent micro-organisme) betreft een groep bacteriën waarbij er resistentie is tegen de regulier gebruikte middelen voor behandeling. Indien een patiënt drager is van een BRMO worden bij opname in het ziekenhuis isolatie maatregelen genomen om verspreiding te voorkomen. Bekende voorbeelden van BRMO zijn ESBL (extended spectrum beta-lactamase), CPB/CPE (carbapenemase producerende bacteriën), MRSA (Meticilline Resistente Staphylococcus aureus) en VRE (Vancomycine Resistente Enterococ).
Update: 19-08-2020