Ziektebeelden
Mycoplasma pneumoniae behoren tot de klasse van zogeheten atypische bacteriën vanwege het ontbreken van een celwand. Hierdoor zijn ze niet zichtbaar bij gramkleuring en ongevoelig voor behandeling met betalactam-antibiotica. M. pneumoniae is bekend als verwekker bij luchtweginfectie, waaronder de atypische pneumonie, maar kan ook extrapulmonale klachten veroorzaken waarbij de neurologische en mucocutane verschijnselen het meest frequent voorkomen.
Update: 27-05-2022