Ziektebeelden
Influenzavirus staat bekend als de verwekker van de jaarlijkse seizoensgriep en treedt op in de wintermaanden. Het virus tast met name de luchtwegen aan. De meeste gezonde personen zullen zonder uitgebreide behandeling snel herstellen, echter bij risicogroepen kan het influenzavirus tot complicaties lijden.
Update: 10-01-2023