Ziektebeelden
Naar schatting 576 tot 740 miljoen mensen zijn wereldwijd geïnfecteerd met mijnwormen. Mijnwormen leven in de dunne darm. Eieren worden uitgescheiden via de feces. In de grond ontwikkelen de larven, die de huid kunnen penetreren. Mijnworm besmetting vindt meestal plaats wanneer op blote voeten over besmette grond gelopen wordt. Meestal geven mijnwormen geen klachten. Anemie door bloedverlies is de meest voorkomende klacht.
Update: 30-06-2020